Jobb alsó infóblokk

Projektadatok

Kedvezményezett neve: Lenti Város Önkormányzata
Projekt címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Lentiben
Szerződött támogatás összege: 476 744 524 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. december 31.
Projekt azonosító száma: TOP-3.1.1.-15-ZA1-2016-00009

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL 

A projekt általános célja a város közigazgatási területén lévő kerékpáros létesítmények hálózati kapcsolatainak kialakítása a hiányzó kerékpáros hálózati elemek fejlesztésével. A pályázat konzorciumban valósul meg, partnerek: Lenti Város Önkormányzata, Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. és a VOLÁNBUSZ Zrt.. A projekt a városi mobilitás környezetileg és pénzügyileg fenntarthatóbbá tételét szolgálja, és hozzájárul a TOP 3. prioritási eredményindikátor értékének növekedéséhez. 

A projekt konkrét célja a Lenti, Béke utcai kerékpárút megépítése 1084 m hosszban, 2 m szélességben, mely összeköti a lentikápolnai kerékpárutat az ipari területekkel és a Gyógyfürdő környezetével, megteremtve Lenti nyugati belterületeinek összeköttetését, illetve 21 db kerékpártároló kialakítása. Konkrét cél az autóbusz pályaudvar közel 40 éve kialakított környezetének revitalizációja, a leromlott állagú épületegyüttes helyett egy új, a jelen kor elvárásainak megfelelő autóbusz pályaudvar kialakítása, dinamikus forgalomirányítási és utastájékoztató rendszerrel.

A város belterületét 5 irányból közelítik meg a térségi kerékpárutak összesen közel 30 km hosszúságban, amelyek révén ökológiai környezetbarát kapcsolat teremthető a környező települések, településrészek és a természet közeli turisztikai célpontok között, de a városba érve ezek az útvonalak „megszakadnak”, közöttük hálózati kapcsolat nincs. A kerékpárutas beruházás közvetlen gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg, elősegíti a munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeit, kerékpárúton megközelíthetővé teszi a lenti nagyobb foglalkoztatók mellett a csesztregi (800 fő), a lovászi és a novai közép-, és nagyvállalatok elérhetőségét a kerékpárutak mellett alacsony forgalmú közutakon. A tervezett fejlesztés érintett területe a Béke utca, illetve a Kossuth úti közúti átkötés (hrsz. 890 a Magyar Állam tulajdonában van). 

A Kerékpárosbarát fejlesztés kapcsolódik a TOP-2.1.2. Zöldváros projekt keretében kialakítandó Táncsics utca-Lovarda utcai fejlesztésekhez, illetve a Zala Megyei Önkormányzat konzorciumában a TOP-3.1.1. projekt keretében tervezett beruházásokhoz. A város közel 30 km hosszúságban már meglévő kerékpárút hálózatával együtt a három TOP projekt kerékpárforgalmi létesítményeinek kijelölésének és építésének eredményeként Lenti teljes területének közlekedési úthálózata kerékpárosbaráttá válik. Az építtető Lenti Város Önkormányzata.

A VOLÁNBUSZ Zrt. autóbusz pályaudvara a város központi részén található. Az 1970-es évek elején létesült autóbusz pályaudvar épületegyüttese, mind épületszerkezeteiben, mind funkciójában már nem felel meg a mai elvárásoknak. Az előzetes kalkulációk alapján a meglevő épület átalakítása sem gazdaságilag, sem műszakilag nem támogatható. A fentiek alapján a pályázat célja a meglévő állomásépület elbontása és új épület építése. Az épület mellett szükséges a környezet újjáépítése, a feleslegessé váló burkolt felületek parkosítása, a felszálló helyek és a buszparkolók felülvizsgálata, racionalizálása, tényleges igényekhez igazítása.

A fejlesztés keretében az új autóbusz pályaudvaron 6 induló valamint 3 érkező autóbusz megálló épült. Az autóbusz-állomás közlekedési rendje és a közúti csatlakozások változatlanok maradnak. Az épületben kapnak helyet az utasforgalmat kiszolgáló helyiségek, korszerű információs monitorral felszerelt utasváró, az utasváróból közvetlen elérhetőséggel elővételi jegypénztár, információs iroda. Az utasforgalom számára létesített szociális helyiségek egy része akadálymentesített.

A forgalomirányítás, utastájékoztatás programelem keretében az autóbusz-állomás dinamikus utastájékoztatását kívánja megvalósítani egy induló összesítő tábla elhelyezésével. A fenti utastájékoztatás mellett megvalósítani kívánt elem a forgalomirányítási rendszer fejlesztése. A VOLÁNBUSZ Zrt. bővíti a lenti autóbusz-állomást érintő járműveinek (36 db) fedélzeti számítógéppel (OBU) való ellátottságát valamint külső kijelzők felszerelését, annak érdekében, hogy a valós idejű tájékoztatás minél szélesebb körű legyen. A fedélzeti számítógépek adatkommunikációjában elvárásként fogalmazza meg a forgalomirányítási rendszerrel való kompatibilitást, abban való járműkövetést és napi feladat átadását, és annak változás-menedzsmentjét. 

A projekt része kötelező kerékpáros közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány megvalósítása. Ennek keretében Lenti Kerékpárosbarát Város információs kiadványok készítésére kerül sor.  A kampány keretében a kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő rendezvényt, bebiciklizést valósítottunk meg a 24 Órás Kerékpáros Maraton és a Háromországos Pannon Maraton rendezvényein. Bringázz a munkába és BringaSuli egyedi kerékpáros szemléletformáló kampányainak megvalósításába iskolásokat, illetve kerékpárral közlekedőket vontunk be.

A Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft feladata a folyamatos menedzsment biztosítása és a műszaki-szakmai koordináció.